Spotřební koš versus potravinové intolerance a alergie

Školní stravování musí odpovídat platným legislativním předpisům. Jednak musí zohledňovat bezpečnost a ochranu zdraví strávníků, dále musí odpovídat z hlediska výživových norem jednotlivým věkovým skupinám, pro které je určeno, a v neposlední řadě musí plnit i stanovený finanční normativ na nákup potravin.

Dále by se školní jídelna (ŠJ) měla držet takzvaného Nutričního doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši (dále také jen „nutriční doporučení“), které je doplňující metodikou k sestavování jídelníčku. Velkou kapitolou je také školní stravování dětí s intolerancí nebo alergií na některou složku jídelníčku.