Szállítás

A szállítást a REACH-től és a CLP-től teljesen független, azokkal átfedésben nem lévő nemzeti rendeletek szabályozzák. Fontos tudni, hogy a feladó teljes felelősséggel tartozik a feladott veszélyes áru pontos feliratozásáért. Ebben nyilván segítségére van a biztonsági adatlap 14. szakasza, de az számára nem hivatkozási alap, hiszen az adatlapokat szabályozó REACH hatályából a szállítás ki van véve, a szállítási rendeletek pedig nem tartalmazzák a biztonsági adatlap fogalmát. Nem adatlapot, hanem írásbeli utasítást kell a sofőr kezébe adnunk, és az ADR előírásai szerint (is) feliratozni a veszélyes árut.

Bár a GHS ajánlást és az ebből készült CLP rendeletet kifejezetten az ADR-hez való közelítés jegyében hozták létre, egyáltalán nem biztos, hogy kölcsönös és egyértelmű átfedés van a veszélyes vegyi anyagok és a veszélyes áruk között. Elég csak arra gondolni, hogy a csak Aquatic Chronic 3 és 4 veszélyes besorolású vegyi anyagok nem számítanak veszélyes árunak, és sok, a hígítás miatt már nem veszélyesnek számító keverék még veszélyes áru, mert az ADR csak most kezdi átvenni a keverékek besorolására vonatkozó GHS/CLP előírásokat.