teszt

Adatérvényesítés, optimalizálás, űrlapkezelés, testreszabás

Bár a többi lecke is meglehetősen „zsúfolt” volt, ez a lecke különösen sok tartalmat tervez belezsúfolni ebbe a néhány oldalba. Ezek mindegy ízelítőül szolgálnak az önálló munkához, az Excel hasznos szolgáltatásainak felfedezéséhez, amelyhez a lecke végén egy mindenre kiterjedő, részletes szakirodalmat is ajánlunk.

Adatérvényesítés

Ha a munkafüzet nem közös használatú, akkor a hibátlan adatbevitel érdekében meghatározhatjuk az egyes cellákba vagy cellatartományokba írható adatok érvényességi körét. Megszabhatjuk, hogy az adatok bizonyos típusúak legyenek, például egész számok, tizedes számok vagy szöveg, és (alsó-felső) határt szabhatunk az érvényesen beírható adatoknak, megadhatjuk az érvényes bejegyzések listáját, vagy korlátozhatjuk a beírandó karakterek számát. 

Képletet alkalmazhatunk annak figyelésére, hogy egy beírt adat egy másik cellában végzett számítás alapján érvényesnek tekinthető-e. Például ellenőrizhetjük, hogy egy számla értékének beírásakor a számlák összege nem haladja meg a költségvetésben biztosított keretet, vagy egy fizikai számításokat alkalmazó munkalap sűrűség adatainak bevihető értékeit a reális határok közé szoríthatjuk stb. A munkalapot az adatok beírása és kiszámolása után is megvizsgálhatjuk, megkereshetjük és kijavíthatjuk a hibás adatokat. 

A megosztott munkafüzeteknél a korlátozás alá eső cellákba beírhatunk adatokat, és megnézhetjük a korlátozások hatását, de nem módosíthatjuk a korlátokat, és a munkafüzet megosztásának megszüntetése nélkül új korlátokat sem állíthatunk.

A bevihető adatok korlátozása egész szám esetén

Az Adatok szalag Adateszközök csoportjában található Érvényesítés gomb Érvényesítés parancsával meghatározhatjuk az egyes cellákban vagy cellatartományokban megengedhető adatokat, korlátozhatjuk az adatbevitelt egy adott típusra, például egész számokra, decimális számokra vagy szövegre és megszabhatjuk az érvényes bevitel határértékeit. Alapértelmezés szerint az érvényességi feltétel nincs korlátozva, azaz bármilyen értéket bevihetünk.

Megadhatjuk azt is, hogy a korlátozásoknak nem megfelelő érték bevitelének megkísérlésekor milyen figyelmeztető vagy hibaüzenetet adjon a rendszer. Az Érvényesítés parancsra a fenti ábra szerinti párbeszédpanel jelenik meg. A párbeszédpanelen megadható és látható beállítások a Megengedve és a Jelleg mezők aktuális értékétől függően eltérőek lehetnek.

Az Adatok érvényesítése párbeszédpanel Beállítások lapján adjuk meg a munkalapon kijelölt cellák adatbevitelének korlátozásához szükséges adatérvényesítési beállítást. A változtatás a többi azonos beállítású cellára is érvényes jelölőnégyzet bejelölésével a munkalapnak azokon a celláin is alkalmazhatjuk a beállításokat, amelyek a kijelölt cellákkal megegyező adatérvényesítési beállításokkal rendelkeznek. Ha még nincs hasonló módon formázott cella, akkor ez a jelölőnégyzet szürkén – nem kiválaszthatóan – jelenik meg. Ha a formázandó és kijelölt cellák közt van olyan, amelyet korábban ilyen módon formáztunk, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg (lásd az ábrát). Az Igen gomb választásával tesszük elérhetővé a fenti jelölőnégyzetet, míg a Nem választásával az ugyan szürke marad, de természetesen a teljes kijelölt területen (és csak ott) érvényesítjük az új korlátozást.

Figyelmeztetés az adatérvényesítés kiterjesztésére

Amennyiben egy már értéket tartalmazó cellán állítunk be a cella értékét egyébként nem engedélyező korlátozást, akkor is csak a legközelebbi bevitelnél kapunk figyelmeztetést, vagyis a cella eredeti értéke nem módosul. Ez érvényes a hasonlóan formázott cellákra akkor is, ha a jelölőnégyzetet bekapcsoltuk.

Ha a párbeszédpanel Figyelmeztető üzenet és Hibajelzés lapjait nem töltjük ki, akkor érvénytelen, a korlátozási feltételeknek nem megfelelő érték bevitelének megkísérlése esetén az Excel az alábbi ábra szerinti hibaüzenetet jeleníti meg. Ekkor az Újra nyomógombra kattintás után ismét megkísérelhetjük a bevitelt. A munkalapon dolgozó felhasználó teljes tájékozatlanságának csökkentése érdekében célszerű az üzenetekben megadni az elfogadható értéket (illetve értéktartományt) is, különben előfordulhat, hogy sohasem kapunk megfelelő bevitelt.

Hibajelzés a korláton túli bevitel esetén

1. Feladat

Egy raktár készletének figyelése alapján engedélyezzük a kiadható mennyiséget! A raktár adatai a munkalapon szerepelnek. Vegyünk figyelembe egy 10 darabos biztonsági tartalékot is! 

ABCDEF
1IgényekKészlet
21. Bolt16Vas utcai raktár55
32. Bolt6Rák utcai raktár33
43. Bolt3Összesen:88
54. Bolt12
65. Bolt31
7Összesen: 

A feladat alapadatai

 1. Vigyük be az alapadatokat (lásd a táblázatot).
 2. Az F4 cella értékét a következő képlettel számoljuk:=SUM(F2:F3)
 3. Jelöljük ki a korlátozni kívánt (B2:B6) cellákat.
 4. Adjuk ki az Adatok szalag Adatok érvényesítése parancsát, majd válasszuk a Beállítások lapot.
 5. A Megengedve mezőben válasszuk az Egyéni listaelemet.
 6. A Képlet mezőbe írjunk be a feltételünket leíró, logikai értéket (IGAZ vagy HAMIS) adó képletet: =F4-10-SZUM(B2:B6)>0. A cellabejegyzés érvénytelen lesz, ha a képlet a HAMIS logikai értéket adja eredményül, azaz az összegzett igények meghaladják a 10 darabbal csökkentett raktárkészletet. 
 7. Az üresen maradt cellákat kezeljük úgy, mintha értékük nulla lenne. Ehhez töröljük az Üres cellák mellőzése jelölőnégyzetet.
 8. Adjuk meg az adatbevitelkor képernyőre írandó magyarázó üzenetet az Adatok érvényesítése párbeszédpanel Figyelmeztető üzenet lapján, és kapcsoljuk be A cella kijelölésekor figyelmeztetés jelenjen meg jelölőnégyzetet.
 9. Adjuk meg a hibás adat bevitelekor képernyőre írandó hibaüzenetet az Adatok érvényesítése párbeszédpanel Hibajelzés lapján. Utána kapcsoljuk be az Érvénytelen adat beírásakor hibaüzenet jelenjen meg jelölőnégyzetet.

2. Feladat

Korlátozzuk az A1 cellába vihető adatokat 3 és 12 közé!

Megoldás

 1. Jelöljük ki a korlátozni kívánt A1 cellát!
 2. Adjuk ki az Adatok szalag Érvényesítés gombmenüjének Érvényesítés parancsát, válasszuk a Beállítások lapot!
 3. A Megengedve mezőben válasszuk az Egész szám adattípust!
 4. A Jelleg mezőben válasszuk ki a között műveletet!
 5. Adjuk meg a beírható adat alsó és felső határát (ha csak az egyiket adjuk meg, akkor a program figyelmeztet)!
 6. Adjunk meg a Figyelmeztető üzenet lapon egy üzenetet, amely hibás adat beírását követően jelenik meg a képernyőn!
 7. Végül kattintsunk az OK nyomógombra!
 8. Próbáljunk meg különféle értékeket bevinni az A1 jelű cellába!

Adatérvényesítés és eredménye

A beviteli hibák ellenőrzése

Könnyen előfordulhat, hogy egy létező, adatokkal feltöltött táblázaton utólag állítunk be adatérvényesítést. Mivel ilyenkor a program az aktuális cellatartalmat nem vizsgálja, jó lenne valamilyen módszer, amely segítene észrevenni, megjelölni az érvényesítési szabálynak nem megfelelő cellákat. Így az ilyen cellák könnyebben kijavíthatók lennének. Ugyancsak jó lenne egy ilyen megoldás akkor, ha nem utólag állítjuk be az adatérvényesítést, de abban nem megállást írtunk elő, hanem figyelmeztetést vagy információ megjelenítését. Ilyenkor a hibás érték is rögzíthető.

3. Feladat

Gépeljük be a következő táblázat szerinti A1:G5 cellák tartalmát! Állítsunk be olyan adatérvényesítést, amely a B2:H5 tartományba csak 25 feletti értékek bevitelét engedi! 

A feladat alapadatai

Megoldás

 1. Vigyük be az alapadatokat.
 2. Jelöljük ki a korlátozni kívánt (B2:H5) cellákat (a kijelölést a következő részben tárgyaljuk).
 3. Adjuk ki az Adatok szalag Érvényesítés gombmenüjének Érvényesítés parancsát, majd válasszuk a Beállítások lapot!
 4. A Megengedve listában válasszuk az Egész szám listaelemet!
 5. A Jelleg mezőben válasszuk a Nagyobb, mint listaelemet!
 6. A Minimum mezőbe írjuk a 25 értéket, utána kattintsunk az OK gombra!
 7. Adjuk ki az Adatok szalag Érvényesítés gombmenüjének Érvénytelen adatok bekarikázása parancsát! Ekkor az érvénytelen adatokat tartalmazó cellákat piros ellipszisekkel jelzi a program.
 8. Kapcsoljuk ki a jelölést az Adatok szalag Érvényesítés gombmenüjének Bekarikázás eltávolítása parancsával!

Az adatérvényesítési szabálynak nem megfelelő cellák

Adatérvényesítés kiterjesztése

Egyszerű az eljárás akkor is, ha egy adott tartományban érvényes korlátozást a tartományon túli területre akarjuk kiterjeszteni.

4. Feladat

Az előző táblázatot egészítsük ki a 6. sorban a meggy terméseredményeivel, amelyen ugyanazt a korlátozást érvényesítsük, mint a B2:H5 tartományon!

Megoldás

 1. Egérhúzással jelöljük ki a B2:G6 tartományt!
 2. Adjuk ki az Adatok szalag Érvényesítés gombmenüjének Érvényesítés parancsát! Ekkor megjelenik az alábbi figyelmeztető párbeszédpanel.
 3. Kattintsunk az Igen gombra! Ekkor megjelenik az Adatok érvényesítése párbeszédpanel.
 4. Válasszuk a Beállítások lapot!
 5. Adjuk meg a korlátozást a teljes B2:H6 tartományra! Így biztosan egyforma lesz az adatérvényesítés a teljes tartományban.

Az adatérvényesítés egyszerűen kiterjeszthető

Optimalizálás, célérték keresés

Gyakran előforduló feladat, hogy adott költségösszetevőkből álló összes költséget egy megadott határ alá kell szorítanunk. Ha egyszerre csak egyetlen költségkomponenst módosítunk, akkor az ilyen egyszerű optimalizációs feladathoz felhasználhatjuk a célérték keresést. Ilyenkor a célcella az elérendő végeredményt, azaz a célértéket tartalmazó cella, a módosuló cella a megváltoztatandó költségkomponenst tartalmazó cella. 

5. Feladat

Szorítsuk le egy osztálykirándulás tervezett költségeit úgy, hogy a költségek fejenként ne lépjék át a 30000 Ft-ot, a program és az ellátás színvonalának megtartása mellett a tervezett utazási távolság módosítható a legrugalmasabban.

Megoldás

Rögzítsük a mellékelt ábrán bemutatott alapadatokat. Az F oszlopban található rész- és végeredményeket a következő képletekkel számoljuk:
F4 cella: =B4*D4;
F5 cella: =B5*D5;
F6 cella: =B6*D6;
F7 cella: =B7*D7;
F8 cella: =SZUM(F4:F7)*B3;
F9 cella: =F8/B3.
Látható, hogy az utazási költségek csökkentésével megoldható a feladat, de ilyen módon 30000 forint fejenkénti költségszintet már nem érhetnénk el.

A kirándulási költségek kiinduló értékei

 1. Kattintsunk az F9 cellába!
 2. Adjuk ki az Adatok szalag Lehetőségelemzés Célértékkeresés parancsát!
 3. A Célérték keresése párbeszédpanel mezőit töltsük ki a mellékelt ábra szerint, majd kattintsunk az OK gombra!

A célértékkeresés paraméterezése

 1. Ekkor rövid számolás után megjelenik a végeredmény.

A végeredmény

Valójában a feladatban megfogalmazott probléma is összetettebb, hiszen rövidebb utazási távolság mellett nem biztos, hogy mindhárom múzeum meglátogatható (különösen nem, ha azok éppen a 120 kilométerre lévő eredeti végponton találhatók). Közelebbi célállomások esetén a szállásköltség, vagy az étkezés költsége sem biztos, hogy ugyanakkora marad.

Makrók használata

A makró az Excel parancsok adott sorozatát tartalmazó, általunk írt vagy rögzített program, amely később egyetlen, az összetettebb feladatokat automatizáló parancsként használható. A makrókat Visual Basic programnyelven rögzítjük (akkor is, ha egyszerű utasításokat makrórögzítéssel veszünk fel). A makrók használatával jelentősen kiterjeszthetők az Excel lehetőségei. A makrók általánosan használt alkalmazási területei:

 • a napi feladatmegoldás megkönnyítése az összetett utasítássorozatok automatizálásával,
 • parancsok összevonása,
 • ismétlődő szerkesztési eljárások végrehajtásának gyorsítása.

Az egyszerűbb makrók készítése igen könnyű, ezekkel a kezdő Excel felhasználók is megbirkóznak. Érdemes a makrórögzítéssel felvett utasítássorozatok forráslistáját elemezni a makrószerkesztőben. Később ezeket a makrókat is bővíthetjük saját, Visual Basic nyelven írt utasításainkkal, egyéni párbeszédpanel-kezeléssel. Így olyan makrókat is készíthetünk, amelyek futás közben kérnek be a működésükhöz szükséges paramétereket.

A makrókat tartalmazó fájlokat „makróbarát Excel munkafüzet” formában kell mentenünk, amelynek kiterjesztése: xlsm, sablonként xltxm.

Űrlapkezelés

Az űrlapok olyan az adatbevitelt támogató objektumok, amelyek sok állandó szövegrész mellett viszonylag kisszámú kitöltendő mezőt tartalmaznak. Az űrlapok különleges vezérlőkkel és képletekkel az űrlap kitöltését és a beírt adatok feldolgozását automatizáló, formázott munkalapok. Egy űrlapot védett sablonná téve megtehetjük, hogy a felhasználók csak a változó mezőket írhatják be. A változó mezők bevitelére párbeszédpanelt is létrehozhatunk. Ezek a lehetőségek az Excelben a Visual Basic programozással együtt használhatók ki igazán.

Az ilyen párbeszédpaneleken létrehozott nyomógombok egy makrót futtatnak, ha rákattintunk. Az űrlapok és makrók kezelésének bemutatására egyetlen, részletes példát alkalmazunk.

6. Feladat

Készítsünk új autók részletfizetéses értékesítéséhez egy olyan nyilvántartást, amelyben lekérdezhető a részletfizetés mértéke a különböző bruttó árak és kezdőrészletek figyelembe vételével! A végleges megoldásban minden feltételt űrlap vezérlőelemekkel, vagyis kapcsolókkal, jelölőnégyzetekkel, listával állítsunk be! Az ilyen megoldásokat bátran odaadhatjuk „laikus” Excel felhasználónak is, megfelelő védelem (és archiválás) mellett kárt nem tehet benne, viszont biztosak lehetünk a megfelelő eredményekben.A feladat alapadatai (más termékek is lehetnek…)

Megoldás

 1. Rögzítsük az alapadatokat a mellékelt minta szerint!
 2. Jelenítsük meg a Fejlesztőeszközök szalagot (ha a szalag füle nem látszana, akkor adjuk ki a Fájl szalagmenü Beállítások parancsát, majd Az Excel beállításai párbeszédpanelen, a Menüszalag testreszabása kategóriában jelöljük be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet)!
 3. Válasszuk ki a Beszúrás gomb menüjében az Űrlap-vezérlőelemek közül a választókapcsolót, majd húzással adjuk meg a munkalapon a rádiógomb helyét! Hasonló megoldással járhatunk el, ha az ActiveX-vezérlők közül választjuk az OptionButton elemet, azonban ekkor a vezérlő formázása később kissé eltér.

Az első választókapcsoló

 1. Kattintsunk a most létrehozott objektum szövegébe és nevezzük át 65 %-ra!

Nevezzük el csökkenő sorrendben a választókapcsolókat

 1. Nyolc kezdőrészletet alakítsunk ki 5 %-os lépésekben. Ehhez a Ctrl billentyű nyomva tartása közben húzzuk új helyre az objektumot, majd a Ctrl billentyű felengedésével megtörténik a másolás. Végezzük el ezt a műveletsort hétszer! 
 2. Ezzel az első kezdőrészlet alatt megjelenik a többi hét választókapcsoló, amelyeket nevezzünk át a kezdőrészleteknek megfelelően. Az átnevezéshez a jobb egérgombbal kattintsunk az objektumba! Ha így nem sikerülne a szerkesztő üzemmódba lépnünk, akkor a kapcsoló kijelölése után adjuk ki a helyi menü Szöveg szerkesztése parancsát!
 3. Jelöljük ki a választókapcsolókat és a Rajzeszközök – Formátum szalag IgazításBalra igazítás paranccsal rendezzük egy oszlopba! 
 4. Az IgazításFüggőleges elosztás paranccsal rendezzük őket egyenlő távolságra!
 5. Foglaljuk egy csoportba a választókapcsolókat az Űrlap-vezérlőelemek csoportpanel elemével! A csoportpanel gombra kattintás után húzással kerítsük körbe a választókapcsolókat!

A választókapcsolók egy csoportba tartoznak

 1. A csoportpanelt nevezzük át Előlegre!
 2. Válasszuk az Űrlap-vezérlőelemek csoport Beviteli lista elemét, majd húzással hozzuk létre a legördülő listát!

A lenyíló listában majd a gépkocsikat választjuk ki

 1. Adjuk ki a Fejlesztőeszközök szalag Tulajdonságok parancsát (vagy a jobb egérgombbal kattintsunk a beillesztett kombi panelre és adjuk ki a helyi menü Vezérlő formázása parancsát)! A Vezérlő formázása párbeszédpanelen kattintsunk a Bemeneti tartomány mezőbe, majd húzással jelöljük ki a listaelemeket tartalmazó cellatartományt, példánk szerint az A2:A17 tartományt!

A legördülő listát a táblázat adataihoz kapcsoljuk

 1. Kattintsunk a Cellacsatolás mezőbe, majd a C1 cellába! Itt jelenik meg majd a kiválasztott elem sorszáma, amit a továbbiakban felhasználunk.
 2. A gépkocsi bruttó árát a G15 cellában automatizáltan jelenítjük meg. Ehhez írjuk a tárolt adatokra, és a C1 cellában lévő cellacsatolásra, mint indexre hivatkozó következő képletet a cellába:  =INDEX(B2:B17;C1)*1,25. A szorzást a bruttó ár miatt végezzük.
 3. Módosítsuk úgy a megoldást, hogy egy jelölőnégyzettel lehessen választani, a bruttó és a nettó ár között. Kattintsunk ehhez az Űrlapok eszköztár jelölőnégyzet ikonjára, majd húzással rajzoljuk meg és nevezzük át „25%-os ÁFA mellett”-re!

A gépkocsi árát függvénnyel keressük ki a tárolt adatok közül

 1. A Vezérlő formázása párbeszédpanelen ezt az objektumot csatoljuk a D1 cellához, amely majd vezérli az árat és a címkét tartalmazó cellákat! A vezérléshez írjuk át a G15 cella képletét a következőre: =HA(D1=Igaz;INDEX(B2:B17;C1)*1,27;INDEX(B2:B17;C1))

A jelölőnégyzet szabályozza az áfás megjelenítést

 1. Az E15 cellában lévő ármegjelölés változzon a jelölőnégyzettől függően. Ehhez az E15 cella tartalmát cseréljük ki a következő képletre:       
  =HA(D1=IGAZ;”A gépkocsi bruttó ára:”;”A gépkocsi nettó ára:”) Most már a szöveg és az érték is egyaránt változik a jelölőnégyzet állásától függően.
 2. Most a finanszírozási értékeket számoljuk ki. Ehhez a választókapcsolókat használjuk. Jelöljük ki az egyik választókapcsolót, majd jelenítsük meg a Vezérlő formázása párbeszédpanelt! Adjuk meg cellacsatolásként az E1 cellát!

Elég egyetlen vezérlőt formázni a csoportból

 1. Most az előleg összegét számoljuk ki a választókapcsolóknak megfelelően. A 8 választókapcsoló már eléggé összetett HA utasítást eredményezne, ezért inkább a változóérték alapján vezérelt többirányú elágazást alkalmazzuk, mégpedig Visual Basic szerkesztőben megadott felhasználói függvényként. Írjuk a következő ábra szerinti kódot a szerkesztőablakba! Ehhez előbb adjuk ki a Fejlesztőeszközök szalag Visual Basic parancsát, vagy nyomjuk meg az Alt+F11 billentyűkombinációt, utána kattintsunk a jobb egérgombbal a projektablakban a munkalapunk (Autókereskedés) nevére, majd adjuk ki a helyi menü Insert 🞂 Module parancsát! Most már bevihetjük a függvény kódját, amely a modulba kerül (különben nem működött volna a függvény).
 2. Az előlegszámító függvénynek két paramétere van, az előlegfizetés százaléka, amelynek cellakapcsolata az E1 cellával van, valamint a gépkocsi ára, ami a G15 cellában található. Írjuk ezért az =előleg(E1;G15) képletet a G16 cellába! Próbáljuk ki az eddigi elemek működését!
 3. Most készítsük el az Előleg csoporthoz hasonlóan a Kezelési költség csoportot is, amelybe négyféle (0, 5%, 10% és 15%) kezelési költség beillesztését biztosító választókapcsolót vegyünk fel a Beszúrás gombmenü Űrlap-vezérlőelemek csoportjából! 

Az előlegszámító függvény

 1. Válasszuk ki ez egyik csoportbeli választókapcsolót, majd az Vezérlő formázása párbeszédpanel Vezérlő lapján adjuk meg a cellacsatolást az F1 cellához!
 2. A finanszírozott összeg a bruttó ár-előleggel egyenlő, ez kerül a G17 cellába: =INDEX(B2:B17;C1)-G16
 3. A kezelési költséget kiszámoló képletet ekkor a G18 cellába írjuk:    =HA(F1=1;0;HA(F1=2;G17*0,05;HA(F1=3;G17*0,1; HA(F1=4;G17*0,15)))),    
  vagyis a finanszírozott összegből számoljuk a kezelési költséget a választókapcsolók állásának megfelelően.
 4. Hozzuk létre a Futamidő beviteli cellát a G19 cellában!
 5. Készítsük el a Kamat beviteli mezőt is a G20 cellában! 
 6. Formázzuk százalék megjelenítésűre, a többi pénzérték megjelenítési cellát pénznem formátumra formázzuk és töröljük a tizedesek megjelenítését! 

A kezelési költséget számoló képlet és választókapcsolói

 1. Hozzuk létre az eredmény megjelenítésére a Havi részlet mezőt a G21 cellában, melynek számítási képlete: =RÉSZLET(G20/12;G19;-G17)
 2. Rejtsük el a cellarácsot a Nézet szalag Rácsvonalak jelölőnégyzetének törlésével!
 3. Adjunk egy pasztellszínű hátteret a számítási területhez! Ehhez jelöljük ki a C8:H22 területet, majd a kitöltőszín gombról, vagy a Cellák formázása párbeszédpanel Mintázat lapjáról állítsunk be háttérszínt.
 4. A C1:F1, G19 és a G20 cellák védelmét kapcsoljuk ki, hiszen a vezérlőkön kívül csak itt lehet majd bevinni adatot. A C1:F1 cellák azok, amelyekhez a vezérlők cellacsatolásait megadtuk, így ezek zárolása esetén a vezérlő sem lenne használható, viszont az alábbiak szerint az első sort is elrejthetjük.

Kikapcsoljuk a cellák védelmét

 1. AC8:H22 területen kívüli összes sort és oszlopot rejtsük el! Ehhez jelöljük ki a megfelelő sorokat és adjuk ki a Kezdőlap/Formátum gombmenü Láthatóság/Elrejtés és felfedés Sorok elrejtése, valamint az oszlopok kijelölése után az Oszlopok elrejtése parancsokat! Emlékeztetőül: a törlendő sorok kijelöléséhez válasszuk ki a 23 jelű sort, majd nyomjuk meg a Ctrl+Shift+🡫 kombinációt, a törlendő oszlopok kijelöléséhez válasszuk ki az I jelű oszlopot, majd nyomjuk meg a Ctrl+Shift+🡪 kombinációt!
 2. Kapcsoljuk be a lapvédelmet a Véleményezés szalag Lapvédelem parancsával! A párbeszédpanelen nem kell állítani semmit, legfeljebb a védelem feloldásához szükséges jelszót adjuk meg. Ezt viszont jól jegyezzük meg, mert elfelejtése esetén készíthetjük a feladatot elölről! Érdemes lehet a munkafüzetet védelem nélkül is elmenteni, de csak a védett változatot közzétenni. A védelem bekapcsolható a Fájl szalagfül Füzetvédelem Lapvédelem parancsával is (lásd az ábrán).

Lapvédelem bekapcsolása a Fájl menüből

A modell működik, próbáljuk ki. Adatokat csak a G19:G20 cellákba vihetünk be gépeléssel, a futamidő és a kamat értékén kívül minden paramétert a vezérlőkkel adunk meg. 

Természetesen az eljárás továbbfejleszthető további autókkal (ekkor a cellacsatolást kell módosítani a kombipanelhez) az extra tartozékok (listáról történő) kiválasztásának és ezek értékének figyelembe vételével, amely értékek a nettó árhoz adódnak. A tartozékok figyelembe vételéhez az autók kiválasztásához hasonló kombi panelt javaslunk.

A kész megoldás

Akár a sor- és oszlopazonosítókat is elrejthetjük Az Excel beállításai párbeszédpanel Speciális lapján a Beállítások ehhez a munkalaphoz csoport Sor- és oszlopazonosítók megjelenítése jelölőnégyzetének törlésével (lásd az ábrát).