To nejdůležitější o ČŠI v kostce

V rámci první lekce projdeme základní informace o České školní inspekci. Jaký je rozdíl mezi kontrolní a inspekční činností, jaká mají účastníci kontrol práva a povinnosti či jaké jsou aktuální požadavky na vedení povinné dokumentace.