Tvorba dynamického textu – pole a odkazy

Ve druhé lekci se budeme zabývat automatickými aktualizacemi textu pomocí textových polí a odkazů, které oceníte zejména při častých úpravách textu – nebudete již muset hlídat číslování stránek, kapitol či vložených objektů. Ukážeme si, jak lze prakticky využít záložky či křížové a hypertextové odkazy pro snazší orientaci a vzájemnou provázanost více textů. V neposlední řadě je důležité umět vygenerovat obsah, rejstřík či seznam umožňující rychlý přesun do příslušné části textu.

Také v této lekci vám poskytneme názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a doprovodné příklady. Upozorníme vás na nejčastější chyby, kterých se uživatelé obvykle dopouštějí. V závěru lekce si budete opět moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního cvičení z předchozí lekce.