Typologie učitelů a vliv jednotlivých typů na rozvoj žáka

Možností a kritérií, jak rozdělit učitele na jednotlivé skupiny a typy, je mnoho. Můžeme vycházet z jejich přístupu k plnění povinností, charakterových vlastností, stylu a způsobu výuky a v neposlední řadě i z různých psychologických aspektů.

U vytváření typologie je ovšem třeba myslet na to, že v případě učitelských sborů jde o velmi široké, nesourodé a proměnlivé skupiny. Ať použijeme jakoukoli typologii, vždy se nám potvrdí, že svým přístupem, jednotlivými metodami a formami řízení a vedení týmu oslovíme efektivně jen určitou část – výseč celkového týmu. Proto i naše působení jako vedoucích pracovníků včetně škály metod a přístupů, které využíváme, musí být široké a pestré, jen tak totiž dosáhneme potřebného výsledku.