Vedení jídelny – pravidla a úskalí

Docházka do školy je pro dítě velmi významné období. Děti zde tráví podstatnou část dne. Škola tak často supluje roli rodiny. Pobyt zde v mnohých případech ovlivňuje výchovu a vývoj školáka zásadněji než jeho rodina. Bezesporu to platí také v případě stravování.

Svým pozitivním přístupem v této oblasti, sestavením pestrého a zdravého jídelníčku, plněním výživových norem a hygienických požadavků škola přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu dětí. Zdravý jídelníček má zkrátka pro děti dlouhodobý přínos. Děti si osvojují návyky zdravého stravování, které mohou následně ovlivnit jejich přístup ke konzumaci jídla až do dospělosti. Na druhé straně nedodržováním legislativních požadavků na úseku hygieny nebo nevhodným sestavením jídelníčku může školní jídelna (dále také jen „ŠJ“) zdraví dětí poškodit.

ŠJ musí při své činnosti tedy dodržovat požadavky, které jsou zakotveny jak v české, tak v evropské legislativě. Tyto požadavky se týkají jak hygienických požadavků, tak i výživových norem. Dále by se ŠJ měla držet tzv. nutričního doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši (dále jen „nutriční doporučení“), které je doplňující metodikou k sestavování jídelníčku. Jaké jsou tedy základní požadavky, které by měla vedoucí ŠJ zvládnout? Pojďme se na jednotlivé oblasti podívat blíže.