Vypořádání inventarizačních rozdílů a dopady inventarizačních zjištění na základ daně z příjmů

V první až třetí lekci jsme se zabývali významem inventarizace, přípravami na inventarizaci a postupem při provádění fyzické nebo dokladové inventury jednotlivých druhů majetkua závazků.

Ve čtvrté, poslední lekci se zaměříme na závěrečné operace související s inventarizací, tj. na to, jakým způsobem vypořádat skutečnosti zjištěné při inventuře.

I v závěru této lekce najdete přehledné shrnutí interaktivní testové otázky, jejichž prostřednictvím si můžete ověřit, zda jste textu správně porozuměli.