Vzorová dokumentace a bodový systém

Poslední lekce našeho e-Learningu se zaměřuje na jeden z nejpalčivějších problémů řidičů referentů, potažmo také jejich zaměstnavatelů. Je jím bodový systém hodnocení dopravních přestupků. Zmínili jsme se o něm již v předchozích lekcích, avšak nyní jej probereme zevrubněji a nastíníme také doporučený postup v případě, že řidič nesouhlasí s řešením přestupku ze strany policie či dalších orgánů.

Zároveň je tato lekce praktickým shrnutím lekcí předchozích, neboť vám formou příloh poskytuje užitečné vzorové formuláře, které můžete ihned využít. Jedná se o místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy dopravními prostředky , v němž vám doporučujeme opatření, která je vhodné zavést, abyste jako zaměstnavatelé splnili zákonnou povinnost a zároveň aby vozidlo i jeho řidič byli maximálně chráněni. Dále vám nabízíme vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel , který se váže k pracovnělékařským prohlídkám řidičů referentských vozidel. Pro případ dopravní nehody je vhodné s sebou neustále vozit formulář záznamu o dopravní nehodě .

Přímo k tématu této lekce se vám může hodit vzor žádosti o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy .

V závěru lekce si budete moci jako vždy ověřit své znalosti prostřednictvím interaktivního testu.