Základní parametry efektivního hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců patří k významným povinnostem vedoucích zaměstnanců a správně provedené hodnocení vede k odkrytí rezerv a slabin ve výkonu zaměstnanců, k lepšímu využití jejich potenciálu, ocenění jejich pracovních výsledků a k vyjasnění personálních vztahů na daném pracovišti“.

S ohledem na důležitost a komplexnost tohoto úkolu jsme se rozhodli poskytnout základní informace a funkční postupy všem zájemcům z řad personalistů, vedoucích pracovníků či tvůrců hodnoticích systémů ve společnostech. Naším cílem je vytvořit ucelený přehled o postupech při tvorbě hodnocení, jeho realizaci a následném vyhodnocení výsledků.

Hodnocení zaměstnanců je v tomto textu vnímáno jako proces vedoucí z bodu A do bodu Z. Poradíme vám,
jak nastavit, zrealizovat a vyhodnotit zpětnou vazbu na základě daných standardů a tvrdých kritérií.

E-Seminář, který touto lekcí začínáme, postupně rozpracovává problematiku hodnocení zaměstnanců jako postup. První lekce představuje úvod do tématu s nezbytnou dávkou teorie, abychom se zorientovali v jeho základních obrysech a pojmech, které nás budou provázet celým e-Seminářem.

V závěru každé lekce sibudete moci nově nabyté znalosti ověřit prostřednictvím interaktivního testu. V dalších lekcích nebudou chybět ani praktická doporučení, upozornění na nejčastější chyby a nedostatky, jimž lze důkladnou přípravou předejít. V neposlední řadě vám nabídneme ukázky pozvánek či vzorových formulářů, kterými se můžete ve své praxi inspirovat.

Na jaký způsob hodnocení se zaměříme?

Zaměříme se na hodnocení zaměstnanců jako základního nástroje motivace a řízení zaměstnanců, ovlivňujícího
v podstatné míře efektivní fungování pracovních týmů a vytvářejícího podmínky pro kvalitní vztahy na pracovišti.