Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (1. část)

Cílem tohoto e-Learningu je přiblížit vám přehlednou a srozumitelnou formou nejdůležitější zákonné povinnosti, které máte jako zaměstnavatel či zaměstnanec při správě a používání služebního vozidla. V průběhu jednotlivých lekcí vás upozorníme na nejčastější nedostatky, s nimiž se v praxi můžete setkat, a poradíme vám, jak jim předcházet.

V první lekci se podrobněji zaměříme na povinnosti zaměstnavatele spojené se školením zaměstnanců, kterým je poskytován k užívání služební vůz. Dozvíte se vše potřebné o oprávněných školitelích, rozsahu, obsahu i četnosti školení tak, jak je stanovují jednotlivé právní předpisy, ať se jedná o řidiče referentských vozidel (zkráceně označované jako „řidiči referenti“), či o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Poradíme vám také, co vše je třeba vzít v úvahu při poskytování osobních ochranných pracovních prostředkůzaměstnancům, kteří sedají za volant služebního vozu, případně se o něj nějakým způsobem starají. Přiblížíme vám i postup při dosažení plného počtu bodů v registru řidičů a možnost snížit bodové skóre při splnění určitých podmínek.

Zejména provozovatele nákladní dopravy budou jistě zajímat četné povinnosti zmíněné v kapitole o provozování dopravy dopravními prostředky. Všech řidičů v pracovněprávním vztahu se však týkají například bezpečnostní přestávky, o nichž bude v této části zevrubně pojednáno.

První lekci zakončíme povinnými zdravotními prohlídkami, k nimž se váže převážná část dotazů zaměstnavatelů v souvislosti s provozem služebních vozidel. Shrneme si druhy prohlídek, jejich četnost, rozsah i orientační dobu vyšetření.

V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit prostřednictvím interaktivního testu.