Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (2. část)

Druhá lekce našeho e-Learningu pokračuje přehlednou a srozumitelnou formou v představování nejdůležitějších zákonných povinností, které se vážou ke správě a provozování služebního vozidla.

Nejprve se stručně seznámíme se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zjistíte, co znamená provozovat vozidlo pro vlastní a cizí potřeby, jaké povinnosti se vztahují na tuzemské dopravce a co je třeba kontrolovat a evidovat v případě provozu referentských vozidel. Zajímat vás jistě bude také kapitola, v níž se dozvíte vše podstatné o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

V rozsáhlejší části věnované podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zaměříme především na technický stav vozidla a jeho provozuschopnost. V přehledné tabulce si připomeneme důležité termíny technických kontrol.

Téma technického stavu vozidel dále rozpracováváme v kapitole věnované schvalování technické způsobilosti podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. V této kapitole se dozvíte, kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé k silničnímu provozu, dále se dozvíte zejména o osvětlení či pneumatikách. Přehledný „checklist“ vás následně provede položkami povinné výbavy vozidel. Poslední podkapitola vás seznámí s povinným vybavením autolékárniček.

V závěru lekce si opět budete moci nově nabyté znalosti ověřit prostřednictvím interaktivního testu.