Základní předpoklady pro efektivní zpětnou vazbu, mentoring, koučink

V první kapitole e-semináře Zpětná vazba, mentoring, koučink si představíme základy Eysenckovy temperamentové typologie a MBTI, abyste je mohli následně co nejlépe a co nejrychleji uplatnit v praxi. Z tohoto důvodu zde nenajdete žádná obecná pojednání o všech dostupných typologiích ani se nedozvíte, jak a kde vznikaly. Upozorníme vás však na užitečné webové stránky, kde můžete své znalosti podrobněji rozvinout či vyplnit osobnostní dotazník.

Proč začínáme osobnostní typologií?
Jestliže chceme komunikovat s druhými, poskytovat zpětnou vazbu, motivovat je či koučovat, potřebujeme v první řadě dobře znát sami sebe. Konkrétně musíme znát svůj temperament, hodnoty, způsob, jak pracujeme s informacemi, jak přistupujeme k času, jak jsme organizovaní či kreativní, jak se rozhodujeme a jak komunikujeme. Teprve pak si lépe uvědomíme, jak se od nás druzí osobnostně odlišují, a přijdeme na způsoby, jak s nimi efektivně komunikovat a pracovat.