Zvláštní pracovní podmínky určitých skupin zaměstnanců a zvláštní zacházení z pohledu možné diskriminace, odměňování osob se zdravotním postižením a kontroly plnění povinností zaměstnavatelů na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižením