Zvýšení produktivity práce pomocí užitečných nástrojů

Také ve 3. lekci vám představíme nástroje, kterými si významně zjednodušíte práci a ušetříte spoustu času. Velkým pomocníkem jsou například šablony, formuláře, automatický text či stavební bloky. Díky nim se již nebudete muset zdlouhavě věnovat editaci každého textu, rozepisování dlouhých slovních spojení apod. Word se o vše postará za vás.

Naučíme vás pracovat s užitečnou kartou Vývojář, o které nemá většina běžných uživatelů Wordu tušení. Představíme vám možnosti formátování obrázků a tabulek a způsoby jejich zobrazení tak, aby se v textu dobře vyjímaly a plnily svou funkci. Budete si moci také prakticky vyzkoušet hromadnou korespondenci. V závěru lekce se naučíme vytvářet a spouštět makra.

Výklad je zaměřen velice prakticky: poskytne vám názorné postupy pro realizaci probíraných témat „krok za krokem“ a také doprovodné příklady. V závěru lekce si budete moci nově nabyté znalosti ověřit vypracováním kontrolního cvičení.

Zde předkládáme pro kontrolu ke stažení správné zpracování kontrolního cvičení z předchozí lekce.