A képletek szintaxisa

A számítás folyamatát a képlet szintaxisa szabja meg, amely egy (program-) nyelv elemeinek felhasználási sorrendjének, az elemek típusainak képzésére vonatkozó szabályok összessége. A képletek értékét a szabály szerinti sorrendben számolja ki a program. 

A képlet egyenlőségjellel (=) kezdődik, utána szerepel a képlet által kiszámolandó kifejezés, amelyeket balról jobbra értékel ki a program, ugyanakkor a sorrendet befolyásolják a képletekben szereplő műveleti jelek. Így először a hivatkozási operátorokat, legutoljára az összehasonlító operátorokat értékeli ki a program, a köztük lévő sorrend a következő listában látható:

 1. : (kettőspont) , (vessző)  (szóköz) hivatkozási operátorok,
 2. beépített függvény, AND, OR, NOT,
 3. %  százalék,
 4. ^ (hatványozás operátor például a =2^3 képlet eredménye 8),
 5. vagy / (szorzás vagy osztás),
 6. + vagy – (előjel),
 7. + vagy – (összeadás vagy kivonás),
 8. &, (összefűző operátor, több szövegdarabot egyetlen szöveggé fűz össze.)
 9. = < > <= >= <> (összehasonlító operátorok: egyenlő, nem egyenlő, kisebb vagy egyenlő, nagyobb vagy egyenlő, kisebb, nagyobb)

Ennek megfelelően az =6-2*3 képlet értéke 0, mert a szorzás ugyan jobbra áll a kivonástól, de mivel magasabb rendű, mint a kivonás, a program előbb a szorzást hajtja végre. Ez az alapértelmezett kiértékelési sorrend a zárójelekkel módosítható. Például, az =(6-2)*3 képlet értéke 12. 

Az Excel az operátorainak megfelelő típusú értéket vár. Ha ettől eltérő típusút kap, akkor azt megkísérli átalakítani (például a “6” szöveget 6 számmá).

1. Feladat

Készítsünk szorzótáblát az 1 és 10 közötti számok szorzási eredményének bemutatására, majd eredményeit változatlan formában, de a képletek nélkül rögzítsük!

Az alapadatokat az A1:A10, illetve az A1:J1 tartományokban adjuk meg. 

Megoldás

 1. Írjuk az A1 cellába az 1 értéket!
 2. Az A1 cella kitöltőjelét a Ctrl billentyű nyomva tartása közben húzzuk a J1 celláig!
 3. Az A1 cella kitöltőjelét a Ctrl billentyű nyomva tartása közben húzzuk az A10 celláig!
 4. Az Excel beállításai párbeszédpanel Speciális lapján, a Beállítások megjelenítése ehhez a munkalaphoz csoportban jelöljük be a Számított eredmények helyett képletek megjelenítése a cellákban jelölőnégyzetet! Ezt az alapértelmezés szerinti beállítással szemben csak akkor használjuk, ha kíváncsiak vagyunk, hogy milyen képletek vannak a cellákban. Esetünkben pont erről van szó.
 5. Írjuk ugyanis a B2 cellába az =B$1*$A2 képletet! Ez a képlet vegyes hivatkozást tartalmaz a cella egyszerű másolásához.
 6. A B2 cella kitöltőjelét húzzuk a J2 celláig!
 7. A kijelölt B2:J2 tartomány kitöltőjelét húzzuk a J10 celláig! Ezzel a szorzótábla készen is van, az eredményeket megláthatnánk, ha törölnénk a Számított eredmények helyett képletek megjelenítése a cellákban jelölőnégyzetet, de várjunk ezzel…

A rögzítendő képletek

 1. Jelöljük ki az A1:J10 tartományt és másoljuk a vágólapra a Ctrl+C billentyűkombinációval!
 2. Kattintsunk az A12 cellába!
 3. Adjuk ki a Kezdőlap szalag BeillesztésIrányított beillesztés parancsát!
 4. A párbeszédpanelen válasszuk az Értéket választókapcsolót, majd kattintsunk az OK gombra! Azonnal láthatóvá válnak a képletek nélküli eredmények. 

Az eredmények képletek nélkül

 1. A helyi menüből vagy a Kezdőlap szalag Beillesztés gombjának menüjéből is választhatunk a különféle irányított beillesztési módok közül (ahogyan az az ábrán is látható).