A vagyoni helyzet alakulását jellemző mutatók értékelése

A tőkeerősség 49%-ról 54%-ra való emelkedése kedvezőnek tekinthető, és mivel céltartalékot a vállalkozás egyik évben sem képzett és a passzív időbeli elhatárolások sem változtak, ezért pontosan ezzel a mértékkel csökkent a kötelezettségek aránya. A vállalkozás tevékenységének jellegéből adódik, hogy a befektetett eszközök aránya gyakorlatilag elenyésző, így a saját tőke erre természetesen fedezetet nyújt. A társaság osztalékot tárgyévben nem fizetett, mivel az előző évek veszteségét kell fedeznie, ezért a tárgyévi nyereség teljes egészében a saját tőke gyarapítja. Az egységnyi saját tőkével mozgatott eszközök csökkent. A vagyoni helyzet tehát javuló tendenciát jelez.