Aktualizace záznamů o úrazu

Záznamy o úrazu aktualizujeme, pokud nastala taková změna, kterou jsme při sepisování záznamu nemohli předpokládat. Nejčastěji by to byla změna zdravotního stavu, kdy se projeví trvalé poškození zdraví.

Důležité:
Aktualizované záznamy zasíláme České školní inspekci k 30. 9. za uplynulý školní rok s odůvodněním aktualizace.

Podle odst. (2) záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení nebo aktualizaci záznamu uvedeným orgánům. Zde do šetření úrazu vstupuje i zřizovatel, kterému jsme povinni záznam o smrtelném úrazu zaslat.

Příklad z praxe:

Šetření smrtelného školního úrazu je jedním z nejhorších zážitků, které nás mohou v praxi potkat. Uvedeme příklad události starší více než 15 let:

Škola měla již třetím rokem integrovaného žáka s Downovým syndromem. Bohužel se stalo, že učitelka nevědomky zamkla tohoto žáka ve třídě a odešla s ostatními dětmi do družiny a na oběd. Chlapec chtěl vyjít ze třídy ven, ale zjistil, že je zamčený. Celou situaci chtěl vyřešit tím, že se vyleze oknem. Bohužel třída byla ve třetím patře školy. Lezl šikovně, nohama dolů, a kdyby to bylo např. zvýšené přízemí, asi by se nic fatálního nestalo. Chlapce uviděli žáci i učitelé z protější budovy a začali křičet, aby se do třídy vrátil. Chlapec se polekal a spadl. Přivolaná záchranná služba už mu nedovedla pomoci.

Učitelka se zhroutila, ředitelka zavolala bezpečnostního technika a požádala o pomoc. Bylo třeba ihned vyhledat povinnosti školy, úraz evidovat. Více než kdy jindy bylo důležité přesně vědět, na koho se obrátit, komu a v jakém čase událost co oznámit. Zároveň bylo třeba koordinovat přesné zápisy z šetření.

Celý případ šetřila také policie, která si vyžádala doklady k integraci žáka, záznam o školení BOZP učitelského sboru, záznam o poučení žáků a třídní knihu. Z tohoto velice smutného případu z praxe tedy vyplývá, že Policie ČR přesně ví, co má po škole požadovat a vyžaduje to ihned.

Zvlášť v krizových situacích je nezbytné ihned informovat:

  • zákonného zástupce,
  • zřizovatele,
  • Českou školní inspekci,
  • zdravotní pojišťovnu žáka.

Doporučení:
Při dotazování ze strany médií se nenechte vmanipulovat do okamžitých odpovědí popisu situace. Vše je předmětem šetření. Proto je nutné určit, kdo za školu bude s médii mluvit.

Ve výše zmíněném případě se šetření táhlo několik týdnů, vše bylo podrobně dokumentováno. Probíhalo zpovídání žáků, kteří situaci viděli. Zvláště v takovém případě apelujeme na opatrný a citlivý postup. S dětmi by měly mluvit učitelky a vychovatelky, které děti dobře znají a mají k nim důvěru. Bezpečnostní technik zaznamenává reakce.

Jak říká české přísloví: „Kdo je připraven, není překvapen.“ Bohužel, u smrtelných úrazů žáků to platí dvojnásob. V každém případě vám přejeme, abyste nikdy tuto situaci nemuseli ve své praxi řešit.