Alkohol

Když žák nebo student konzumuje při školní akci alkohol nebo pod vlivem alkoholu či drog absolvuje vyučování, je to vážný kázeňský přestupek.

Není možné být v tomto případě shovívavý, protože v konečném důsledku se jakákoliv benevolence obrací výhradně proti učiteli jako dospělé a zodpovědné osobě.

Otazníků, které realita předkládá učiteli, může být mnoho:

  • Mám na školním výletě přimhouřit oko před pivem k obědu?
  • Mám náhlými přepady kontrolovat pokoje žáků na lyžařském výcviku?
  • Mám přijít na rozlučku, když zcela jistě vím, že tam žáci budou popíjet alkohol?
  • Mám dovolit dětem, aby si koupily grog, když jsou zmoklé a promrzlé?

Domnívám se, že na některé z těchto otázek neexistuje opravdu správná odpověď a je na pedagogickém citu učitele, kdy věří a kdy raději prověří.

Pro co opravdu nelze nalézt omluvu, je konzumace alkoholu pedagoga při jeho práci.