Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók

Ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy az árbevételnek, illetve bevételeknek hány százaléka maradt meg a vállalkozásnál eredményként. Mindegyik mutatószámnál azok növekedése minősíthető kedvező jelenségnek. A mutatók kialakításánál lényeges követelmény a tartalmi megfeleltetés. A megfeleltetés követelménye azt jelenti, hogy az alkalmazott bevételi és eredménykategóriák tartalmilag összhangban legyenek egymással, azaz az egyes eredménykategóriákat mindig csak olyan bevételi tételhez szabad viszonyítani, amely részt vett az eredmény képződésében. Ennek megfelelően a következő árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók képezhetők:

Átlagos fedezeti hányad = Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel-arányos üzemi eredmény = Üzemi tevékenység eredménye / (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek)

Árbevétel-arányos szokásos = Szokásos vállalkozási eredmény /

 vállalkozási eredmény        (Értékesítés nettó árbevétele + Egyéb bevételek + Pénzügyi műveletek bevételei)

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel és bevétel

Return On  Sales, ROS = (Adózás előtti eredmény + Amortizáció + Kamat) / Értékesítés nettó árbevétele

Nettó profithányad = Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele

Kiemelt jelentősége van a gazdálkodó egység értékelésénél az adózott eredményhez viszonyítva képzett mutatószámnak, mely első figyelmeztető jele lehet a vállalkozás egészének romlásának. További vizsgálatot igényel, hogy már az alaptevékenység haszonkulcsa romlott, vagy az értékesítés közvetett költségei nőttek, vagy külső tényezők (pl.: adókulcs növekedés) eredményezték a csökkenést.

A vizsgálatba bevont cégek mutatói

MegnevezésInformatikaMező-gazdaságÉpítőiparSzolgáltatásKereskedelemIparOrszágos átlag
Árbevétel-arányos üzemi eredmény4,30%0,01%-10,00%13,07%3,37%10,42%
Árbevétel-arányos szokásos vállalkozási eredmény1,60%1,70%-9,87%10,75%2,68%11,05%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény1,50%1,68%-10,37%10,83%2,32%11,05%
Return On  Sales, ROS7,80%12,99%-7,30%35,95%3,18%16,95%
Nettó profithányad1,59%2,01%-10,99%9,91%2,33%9,84%

A mutatók számszerűsítése a jellemző iparági jövedelmezőségi ráta tárulnak elénk. A mezőgazdasági vállalkozás rendkívül alacsony jövedelmezősége a tevékenység jellegéből adódik – nagy tárgyi eszköz lekötéssel jár. Nem véletlen, hogy a ROS mutató magas, hiszen az amortizáció értéke növeli a számlálót. A legbiztosabban működő vállalkozás a vizsgált körből az ipari tevékenységet folytató. Stabil üzemi szintű eredménye van, amelyet igazából nem tud kiegészíteni sem a pénzügyi, sem a rendkívüli eredmény révén.