Aritmetikai képletek

Az aritmetikai képletek a cellák értékeit használják fel számításaik kiinduló adataiként, vagyis a cellák oszlop és sorazonosítóival hivatkoznak. A cellák értéke származhat másik cella, illetve másik cellába írt képlet kiértékeléséből is. A hivatkozott cella az elődcella (onnan nézve pedig az a cella, amely ezt az értéket felhasználja az utódcella). Aktív szerkesztőléc esetén az Excel eltérő színekkel mutatja az elődcellákat.

2. Példa

Készítsünk egyszerű aritmetikai műveleteket tartalmazó képleteket. Figyeljük meg az eredménycella tartalmának változását a forrás módosításakor.


Az aritmetikai képletek számtani műveleteket tartalmaznak