Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Využívá jak existující prostředky, včetně řeči, tak vyvíjí systémy, které jazyk dočasně nahrazují. Pracuje se s pohledy očí, gesty, manuálními znaky, tak s předměty, obrázky, fotografiemi i PC a podobnými technickými prostředky.

Důležité: Tato metoda slouží i ke snížení frustrace a stresu, kterou osobám s PAS způsobuje fakt, že se neumí dorozumět se svým okolím.

V rámci AAK se rozlišují metody:

  • bez pomůcek – nevyžadují vybavení – jde o gesta, řeč těla, vokalizaci a manuální znaky;
  • s pomůckami – vyžadují externí předměty, obrázky, fotografie, symboly a technické pomůcky.

V rámci tohoto systému byly vyvinuty některé konkrétní metody – PECS, na jehož základě vznikl český VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém, nebo jazykový program Makaton.

Tip: Informace o těchto metodách naleznete například v knize: ŠAROUNOVÁ, J. a kol.: Metody alternativní a augmentativní komunikace. Portál 2014.