Automatický text a tvorba stavebních bloků dokumentu

Automatický text

Pokud do dokumentu neradi vkládáte stále dokola dlouhá víceslovná spojení, můžete si práci podstatně zjednodušit pomocí funkce Automatické opravy. Tato funkce automaticky rozepíše vámi definovanou zkratku do několika slov či odstavců textu.

Příklad č. 7
Chcete-li například při psaní textu automaticky nahrazovat zkratku „OSVČ“ za text „osoba samostatně výdělečně činná“, přepněte na kartu Soubor a klepněte na příkaz Možnosti. V dialogu Možnosti aplikace Word přepněte do části Kontrola pravopisu a mluvnice a klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav. V dalším dialogu pak na kartě Automatické opravy ponechte zaškrtnuté políčko Nahrazovat text během psaní. Do pole Nahrazovat vložte požadovanou zkratku (např. OSVČ) a do pole Za vložte text, který si přejete za zkratku automaticky dosazovat (např. osoba samostatně výdělečně činná). Nakonec klepněte na tlačítko Přidat.

Stavební bloky dokumentu

Textový editor Word umožňuje ukládat do galerie (tzv. stavebních bloků) libovolný text, grafické objekty, tabulky, textová pole či jiné objekty, které pak můžete opakovaně používat a vkládat na různá místa dokumentu.

Poznámka:
Stavebním blokem mohou být například kontaktní údaje zobrazované společně s logem firmy nebo třeba pozdrav a osobní údaje často vkládané na konec dopisu.

V dokumentu nejprve vytvořte a označte objekt či objekty, ze kterých si přejete vytvořit stavební blok. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Uložit výběr do galerie rychlých částí. V dialogu Vytvořit nový stavební blok vložte do pole Název pojmenování, ze seznamu Galerie vyberte typ stavebního bloku a z dalšího seznamu pak vhodnou kategorii. Důležitý je rovněž výběr položky v seznamu Možnosti, který udává, zda se má blok vkládat na pozici kurzoru, do nového odstavce, nebo na samostatnou stránku.

Důležité!
Pokud si přejete, aby byl stavební blok přístupný i v jiných dokumentech, uložte jej do výchozí šablony Normal.dotm – ze seznamu Uložit do vyberte možnost Normal.dotm.