Az eszköz-forrás kapcsolat vizsgálata

Az eszközök és források összhangjának vizsgálata is a vagyoni helyzet értékelésének egyik módszere. Célszerű külön vizsgálni a befektetett eszközök és forgóeszközök fedezettségét, melyet az indokol, hogy a két eszközcsoportnak a megtérülési ideje különböző. 

A vállalkozások működése során elvárható, hogy a hosszabb távra befektetett eszközöket saját forrásból finanszírozzák, illetve idegen forrás igénybevétele esetén hosszú lejáratú forrásból.

Így a befektetett eszközök fedezettségét kimutathatjuk a saját tőkéhez, illetve a saját tőke+ hosszú lejáratú kötelezettségekhez való arányával.

A mutatók akkor értékelhetők kedvezően, ha megközelítik, vagy meghaladják a 1 értéket. 

A vállalkozás működése szempontjából fontos ismerni a forgóeszközöknek a saját forrással finanszírozott részét, melyet forgótőkének (working capital) nevezünk. 

Forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek

Ebben a megközelítésben a hosszú lejáratú kötelezettségek is saját forrásként kezelendők, mivel tartós forrásként állnak rendelkezésre. A forgótőke aránya a forgótőkének a saját tőkéhez viszonyított nagyságát fejezi ki, mely a folyamatos, zavartalan működésre utal.

Nemzetközi gyakorlatban az egységnyi saját tőkére jutó eszközök értéke fontos vagyoni helyzetet jelző mutató, melyet tőkemultiplikátornak, azaz eszközigényességi mutatónak neveznek. Minél magasabb a mutató értéke, annál kedvezőbb a vállalkozás megítélése.

Vagyoni helyzet alakulásának elemzése
Tőkeszerkezeti mutatókSzámítás módjaElőző évTárgyévAbszolút.   Vált.
Tőkeerősségsaját tőke / források49.23%53.85%+4.62%
Kötelezettségek arányakötelezettségek / források50.74%46.12%-4.62%
Céltartalékok arányacéltartalékok / források0.00%0.00%0.00%
Befektetett eszközök fedezetesaját tőke / befektetett eszközök3137.16%2089.36%-1047.80%
Saját tőke növekedésének mértékemérleg szerint eredmény / jegyzett tőke-2.77%6.37%+9.14%
Eszköz-igényességi mutató (Tőkemultiplikátor)eszközök / saját tőke203.14%185.71%-17.43%