Checklist, zda onboarding probíhá správně

Nastavením onboardingu rozhodně práce s nováčkem nekončí. Vytyčené cíle i celý adaptační plán se musejí průběžně vyhodnocovat. K vyhodnocování onboardingu i ke kontrole celého procesu slouží písemné záznamy v podobě zapsaného plánu, případně checklistu.

Plán zapracování (adaptační plán) by měl obsahovat minimálně:

 • co se má daný člověk naučit, tj. konkrétně definované cíle zapracování (více viz v 2. lekci) neboli popis toho, podle čeho poznáme, že byl cíl splněn;
 • termíny:
  • ideální je, když adaptační plán neobsahuje pouze jeden termín, kdy má být splněno, ale také termín, kdy se daný cíl stává aktuálním, tj. kdy na něm daný zaměstnanec začne pracovat, a termín průběžné kontroly;
  • stanovení více termínů umožňuje lépe rozlišit prioritu a časové pořadí jednotlivých cílů (oproti běžnému „do konce zkušební doby“);
  • více termínů je určitou prevencí prokrastinace i toho, aby x cílů současně nebylo vnímáno jako něco, co nelze splnit (více viz v 2. lekci – technika „sekání slona“);
 • podpora, tj. kdo nebo co může danému zaměstnanci pomoci v zapracování (tréninky, buddy, mentor, rotace, …);
 • kdo za zapracování v dané oblasti odpovídá;
 • kdo bude průběh zapracování vyhodnocovat a jak.

Součástí adaptačního plánu může být i tzv. kompetenční profil (viz 2. kapitolu). V takovém případě průběžně na škálách vyhodnocujeme jednotlivé kompetence, které má zaměstnanec mít, a na závěr děláme celkové vyhodnocení. Každá kompetence má mít na škále označenu:

 • vstupní hodnotu (kde daný jedinec začíná, co umí – tj. nemusí vždy začínat 0);
 • hodnotu cíle (kam se má dostat – což nemusí být vždy konečná hodnota, konec může znamenat rovněž ideál a nadstandard);
 • hodnotu, kde je zaměstnanec v okamžiku vyhodnocování;
 • případně „kritickou“ hodnotu (pod jakou hranici nesmí hodnota v rámci zapracování klesnout, protože by to bylo neslučitelné s výkonem pozice).

Pojmem checklist označujeme buď adaptační plán, nebo přehledovou tabulku, s níž pracuje HR či přímý nadřízený a která slouží výhradně pro kontrolu postupu a toho, že každý v daném čase dělá to, co má (procesu). Checklist využívaný v podobě časového harmonogramu může vypadat například takto: