Cíle vyhodnocení

Při vyhodnocování výsledků hodnocení je nutné začít u předem nastavených cílů. Zde hodnotitelé a personalisté sledují plnění cílů oproti původnímu očekávanému či plánovanému stavu.

V rámci práce na vyhodnocení výsledků jsou zpravidla sledovány tyto cíle:

 • efektivita, inovativnost a produktivita práce,
 • možná rizika a problémy ve výrobě,
 • náklady,
 • typy, výsledky, náklady práce zaměstnance,
 • výsledky řízení výkonu zaměstnanců,
 • motivace zaměstnanců, rozvoj, dopady a využití nástrojů motivace, zapojení zaměstnanců do nových pracovních činností,
 • pravidelná komunikace se zaměstnanci o jejich pracovním výkonu a
 • způsoby a výsledky rozvíjení odbornosti a osobnostních charakteristik – znalosti, dovednosti a postoje zaměstnanců,
 • stabilizace a adaptace zaměstnanců v organizaci,
 • zvyšování spokojenosti zaměstnanců s vykonávanou prací a pracovními podmínkami,
 • poskytování výstupů potřebných pro realizaci dalších personálních činností, jakými jsou plán vzdělávání, plánování personálních rezerv atd.,
 • dosažení vyšší objektivity při posuzování zaměstnanců,
 • vymezení dalšího osobnostního rozvoje zaměstnanců, včetně určení jejich další odborné průpravy,
 • získání podkladů k přehodnocení pracovních náplní zaměstnanců,
 • informace a podklady pro úpravu platového ohodnocení zaměstnanců,
 • zlepšení informovanosti, dosažení průchodnosti informací, nalezení úzkých hrdel komunikačních toků v týmech či ve firmě.