Člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě

Linková doprava je novou kategorií řidičů v tomto nařízení vlády. Vznikla osamostatněním skupiny řidičů z předchozí kategorie, a sice aby odstranila rozpory v pracovní době u řidičů linek do 50 km, tzv. příměstské dopravy, kteří však nejsou řidiči MHD.

Tito řidiči jezdili také podle místně a časově určeného jízdního řádu na linkách do 50 km, ale nebyla připuštěna možnost vyjmout z pracovní doby „dobu čekání mezi spoji“. Uvedené čekání tvořilo součást pracovní doby. Jejich pracovní doba představovala celý časový úsek, včetně doby čekání mezi spoji, stejně jako je tomu doposud u řidičů MHD. Poslední úprava daný rozpor odstranila.

Zatímco u předchozí kategorie je doba, kdy se čeká na vyjetí z točny na konečné stanici, součástí pracovní doby, u kategorie autobusu v linkové osobní dopravě je nutné dobu čekání mezi spoji z pracovní doby vyjmout.

Důležité:
Délka směny
 těchto řidičů – včetně režijní jízdy, dob bezpečnostních přestávek a dob odpočinků – je totožná s předchozí kategorií řidičů MHD. Této skupině řidičů je nyní nově přiznána doba čekání mezi spoji, která není pracovní dobou, a náleží jim za ni odměna ve stejné výši jako řidičům vozidel uvedených v hlavě I.

Výše popsané odchylky jednotlivých kategorií řidičů musí mít na mysli každý zaměstnavatel, který rozvrhuje pracovní dobu do směn. Kromě samotného výkonu práce musí brát v úvahu také předepsanou délku odpočinku mezi směnami, jeho úpravu v případě dělení denního odpočinku, délku odpočinku v týdnu s jeho možnostmi krácení. Teprve při zohlednění výše uvedených pravidel může zaměstnavatel vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby.

Zaměstnavatel je tím, kdo určuje rozvržení pracovní doby, začátek a konec směn, a zodpovídá za to, aby organizace práce nebyla v rozporu se zásadami bezpečné a zdraví neohrožující práce. S plánem týdenní pracovní doby – rozvrhem směn – nebo s jeho změnouje povinen zaměstnance seznámit nejpozději 2 týdny (a v případě konta pracovní doby 1 týden) před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se s ním nedohodne na jiné době seznámení (§ 84 ZP).

Následující tabulka přehledně stanovuje požadavky na pracovní dobu výše uvedených kategorií řidičů:

 

Řidiči nákladních vozidel a autobusů nad 50 km

 

Řidiči MHD

 

Řidiči autobusů

v linkové dopravě

do 50 km

Pracovní doba týdenní60 hod. (ale v ø40 hod.)

 

 

(§5 NV)

40 hod., přestože jde o nepřetržitý provoz

 

(§ 16/1 NV)

40 hod., přestože jde o nepřetržitý provoz

 

(§ 19a NV)

Stejnopis evidence pracovní doby odpracované u jiného zaměstnavateleAno

 

(§ 4/2 NV)

NeNe
Režijní jízda je součástí pracovní dobyNeAnoAno
Max. délka směny13 hod.

 

(§ 5/2 NV)

13 hod.

 

(§ 16/2 NV)

13 hod.

 

(§ 19a NV)

Noční směny max.10 hod.

 

(§ 5/2 NV)

8 hod.

 

(§ 94/1 ZP)

8 hod.

 

(§ 94/1 ZP)

Odpočinek

mezi směnami

ES č. 561 /2006

 

(§ 7 NV)

Běžný, 11 hod.

 

(§ 17/1 NV)

Běžný, 11 hod.

 

(§ 19a NV)

Zkrácený, 9 hod.

(3× v týdnu)

násl.týden prodloužen

Zkrácený, 9 hod.

(3× v týdnu)

násl.týden prodloužen

Dělený, 8+ x + y =12 hod.Dělený, 8+ x + y =12 hod.
Odpočinek v týdnuES č. 561/2006

 

 

(§ 8 NV)

24 hod. během 7 dnů, ale

za 3 týdny alespoň 105 hod.

 

(§ 18 NV)

24 hod. během 7 dnů, ale

za 3 týdny alespoň 105 hod.

 

(§ 19a NV)

Bezpečnostní přestávka45 min. (15 + 30)

po 4,5 hod.

 

ES č. 561/2006

30 min. (10 + 10+10)po 4 hod.

 

(§ 19 NV)

30 min. (10+10+10)po 4 hod.

 

(§ 19a NV)

Doba čekání mezi spojiU autobusové dopravy je stanovenaNení stanovenaJe stanovena