Co je a co není kariérové poradenství

Kariérové poradenství je nezane­dbatelnou součástí poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských poradenských za­řízeních.

V modernějším pojetí je vnímáno jako provázení klienta po celou dobu jeho vzdělávací a profesní dráhy.

Zahrnuje tedy mimo jiné i ak­tivity realizované na ško­lách, které mají pomoci žákům a studen­tům:

  • poznat sebe samotné (zájmy, potřeby, způsoby rozhodování…),
  • uvědomit si vlastní kariérové cíle a
  • zorientovat se ve světě práce.

Tradičně je kariérové poradenství na českých školách akcentováno zejména v 8. a 9. třídě ZŠ a ke konci SŠ, občas v období ukončování 1. stupně ZŠ, tedy v 5. třídě. Důvodem jsou vnější výzvy (postup do dalšího stupně vzdělávání, změ­na školy, blížící se konec vzdělávání a podobně).

Důležité: V současné době se kariérové poradenství rozšiřuje tzv. „směrem dolů i směrem nahoru“ a zahrnuje celou oblast školní docházky.