Co je předmětem kontroly

Předmětem kontroly se rozumí jednoduše to, „co“ má být kontrolováno. V případě škol je rozsah toho, co má být předmětem kontroly, opravdu velmi široký, a to jak z hlediska vnitřní (interní), tak vnější (externí) kontroly. Pokud jde o interní kontrolu, může být předmětem kontroly zejména:

 • kvalita pedagogického procesu (kontrolní funkce hospitací);
 • dodržování zásad BOZP;
 • držení dohledových povinností;
 • dodržování hygienických předpisů;
 • správné vedení školní matriky;
 • správné a řádné vedení účetnictví;
 • pokladní agenda;
 • inventarizace;
 • práce ve školní jídelně či dalších součástech;
 • kvalita úklidu…

Pokud jde o externí kontrolu, jedná se zejména o:

 • ČŠI;
 • VZP;
 • ČSSZ;
 • finanční úřad;
 • úřad práce – inspektoráty práce;
 • odbory;
 • auditory;
 • zřizovatele;
 • krajský úřad.