Další metody a formy hodnocení ve školním prostředí

Existují samozřejmě i další metody a formy sledování výsledků nebo reportování směrem k vedení. Řada škol i má svoje vlastní systémy. Já se zaměřil na scoreboard, který považuji za univerzální a dostatečně variabilní, aby si jej každé vedení upravilo a ohnulo podle svých potřeb, podmínek a priorit.

Navíc se ukazuje, že i přes počáteční odpor nebo nedůvěru k tomuto sytému, učitelé záhy zjišťují, že podobné systémy jsou nejen užitečné, ale že je sami mohou aplikovat směrem k nedůsledným žákům ve svých třídách a hodinách.

Zde je několik fotografií, které zachycují různé formy sledování a zapisování určitých aspektů ve školních třídách. Navíc tak budují správnou sebereflexi.

Příklad č. 1

Příklad č. 2