Další použité zdroje a užitečné odkazy

Vzory dokumentů jsou dostupné (i pro interaktivní vyplňování) na webových stránkách Portálu veřejné správy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (a dalších):

http://www.bozpinfo.cz/rady/formulare/

http://www.mpsv.cz/cs/9907

Portál veřejné správy www.portal.gov.cz

Státní úřad inspekce práce ČR www.suip.cz

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: www.osha.europa.eu

BOZP info: www.bozpinfo.cz

Nejvyšší soud ČR: www.nsoud.cz