Datová schránka jako komunikační kanál

Datová schránka je pouze dalším možným (povinným) komunikačním kanálem pro přijetí a odesílání dokumentů. Z tohoto důvodu je třeba odrazit příjem dokumentů prostřednictvím ISDS a také další činnosti spojené s jejich správou. Přistoupit je třeba k novele spisového a skartačního řádu a spisového a skartačního plánu, který je pro školy jakožto tzv. veřejnoprávní původce (viz § 3 odst. 1 písm. j) AZ) podle § 66 AZ povinnou interní normou při výkonu spisové služby. Zde je dobré využít služby veřejného archivu, pod který škola spadá, a požádat jej o metodickou pomoc. Navíc podle § 66 odst. 2 AZ je veřejnoprávní původce povinen zaslat příslušnému archivu novelizovaný spisový plán.