Dinamikus likviditás

A fenti mutatók statikus jellegű mutatók, mivel a mérlegkészítés fordulónapján érvényesülő vagyoni helyzet összevetésével kerül számszerűsítésre. 

Dinamikus likviditás = Üzemi vagy üzleti tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek

A mutató értéke azt mutatja számunkra, hogy az üzemi vagy üzleti tevékenység eredménye milyen mértékben nyújt fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre. Eredményes gazdálkodás esetén, jól működő vállalkozásoknál az érték 30-50 % között mozog. A nemzetközi gyakorlatban a mutató értéke 50 %-nál is nagyobb a jól működő vállalkozásoknál.

MegnevezésInfor-matikaMező-gazdaságÉpítőiparSzolgál-tatásKeres-kedelemIparOrszágos átlag
Dinamikus likviditás15,67%0,10%-21,66%53,75%19,13%104,66%66,78%

A vizsgált cégek közül csak a szolgáltató és az ipari cég képes az elvárásokat teljesíteni. Mindez arra enged következtetni, hogy a cég tevékenységének jellege – mit már korábban is utaltunk rá – befolyásolna a fizetési kötelezettségnek való megfeleltetést.