Dohányzásra vonatkozó szabályok az OTSZ alapján

„187. § (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

(3) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.”

Miután megvizsgáltuk, hogy milyen tevékenységet folytatnak az adott létesítményben, át kell tekintenünk az egyes rendeltetési egységeket, és ki kell dolgozni az ezekre vonatkozó használati szabályokat, nyilván itt is az általános résztől kell fókuszálni a részletek felé. 

A használati szabályok kidolgozásánál az egész létesítmény helyiségeit próbáljuk meg kategóriákba sorolni. Például: irodák, villamos kapcsolóhelyiségek, raktárak, gázpalack tároló stb. A kategóriákat úgy kell kidolgozni, hogy lefedjék az épület összes helyiségét.