Doporučená literatura

D. Kutálková: Průvodce vývojem dětské řeči, Galén, Praha 2009 (5., doplněné a rozšířené vydání; pův. Logopedická prevence – Portál)

D. Kutálková: Budu správně mluvit – Chodíme na logopedii, Grada, Praha 2011

V. Lechta a kol.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti, Portál, Praha 2003

V. Lechta a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti, Portál, Praha 2011

E. Malá: Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál, Praha 2008

Z. Matějček: Praxe dětského psychologického poradenství, Portál, Praha 2011

M. Seeman: Poruchy dětské řeči, SZN, Praha 1955

E. Škodová: Klinická logopedie, Portál, Praha 2003