Doporučení pro kouče, mentory a poskytovatele zpětné vazby

V komunikaci s druhými, především chceme-li někoho vést a rozvíjet, je důležité brát ohled na jeho temperament i preferenci dle MBTI. Existuje sice poměrně rozsáhlá teorie, jak pracovat s jednotlivými typy dle MBTI, ale pro začátek stačí dodržovat následující doporučení.

Pracujete-li s introvertem:

 • zaměřte se na budování důvěry
 • více naslouchejte
 • vyžadujte od něj zpětnou vazbu
 • více promýšlejte následky svých názorů a nápadů
 • „neválcujte“ ho

Pracujete-li s extravertem:

 • soustřeďte se na to, abyste mluvili vždy „k věci“
 • nenechte jej rozpovídat o jiném tématu
 • najděte ty správné hranice
 • využijte jeho schopnost formulovat myšlenky a nevnucujte mu své
 • nesoutěžte s ním

Dobře také rozeznáte, jestli komunikujete s člověkem s převahou rozhodujícího typu, nebo vnímajícího. Člověk, který má v sobě převahu preference rozhodování, se na schůzku dostaví většinou včas, pečlivě si vede seznamy, diář, má rád dodržování termínů a organizaci všeho, kam vaše oko dohlédne. Se seznamy chodí nakupovat i balí na dovolenou.

Pracujete-li s člověkem, který má převahu rozhodování:

 • očekává, že bude vše přesné a organizované
 • těžko ustupuje ze svých názorů
 • málokdy dokáže pochopit, že druhý člověk je nastaven jinak než on
 • směřujte jej k výsledkům a společným cílům tak, aby přestal trvat na naprosté organizovanosti a jasném (jeho) způsobu dosažení stanovených cílů u svého okolí
 • pomozte mu zvládnout situace, kdy některé věci zůstávají otevřené a jejich rychlé ukončení by nic nepřineslo
 • využijte ho na pozici, kde je jeho organizovanost a přesnost předností (logistika, kvalita, výroba)

Pracujete-li s člověkem, který má převahu vnímání:

 • dojděte na každém setkání vždy k nějakému závěru (nepodporujte jeho snahu „ještě si o tom promluvíme, teď to nevyřešíme“)
 • nenechte ho odkládat rozhodnutí
 • věnujte pozornost stanovení cílů a plánování úkolů
 • rozvíjejte jeho schopnost soustředit se na jeden úkol
 • pomozte mu zavést alespoň jedno doporučení z time managementu

Můj pohled na tým

Nyní se zkuste podívat na svůj tým a zařadit jednotlivé členy do následujících sektorů:

UMÍ 

NECHCE
UMÍ 

CHCE
NEUMÍ 

NECHCE
NEUMÍ 

CHCE

UMÍ – znamená, že má k výkonu své práce:

 • potřebné znalosti
 • potřebné dovednosti
 • potřebné zkušeností

CHCE – znamená, že je dostatečně motivovaný.

Umístili jste někoho do sektoru NEUMÍ A NECHCE? Potom se musíme ptát dál: „Proč máte ve svém týmu tohoto člověka?“

Existují sice techniky, jak člověka stimulovat k práci (stanovené cíle, odměny, tresty, zpětná vazba, mentoring…), ale v případě, že není sám vnitřně motivovaný, bude vás stát spoustu peněz a energie. Hlavně ať vás nenapadne tohoto člověka prvotně vzdělávat a předávat mu své know-how. Když se budete hodně snažit, posunete ho pravděpodobně do sektoru UMÍ A NECHCE, ale to snad není váš cíl.