Doporučení

Představili jsme si nástin aktivit či pomůcek, které mohou pomoci učitelům či poradcům v kariérovém poradenství pro nejmladší žáky.

Důležité:

Za nejpodstatnější považujeme soustředění se na:

  • rozvoj přirozené všímavosti dětí a
  • podporu jejich sebereflexe, kreativity a flexibilního uvažování

v kontextech vlastního života.

Kariérový rozvoj je komplexní celoživotní proces zahrnující psychologické, sociologické, ekonomické a kulturní faktory, které souhrnně formují kariéru jedince. To dokládá, že kariérový rozvoj není pouze o volbě profese.

Primárně jde o budování kariéry, které zahrnuje:

  • kariérová rozhodnutí,
  • udržování zaměstnatelnosti,
  • udržování vyrovnanosti mezi životními rolemi a
  • zodpovědnost za svou kariéru.

A tyto dovednosti se mj. vytvářejí právě na základě rozvoje vlastní sebereflexe a všímavosti. Pokud jsou pro vytvoření potřebných kompetencí vytvářeny podmínky již v mladším věku, bude pro jedince v adolescenci a dospělosti mnohem jednodušší obstát v životě.