Doporučený postup

Lecke folyamat
0% kész

Uveďme si pro ilustraci alespoň jeden z mnoha postupů při poskytování kritiky:

  1. začneme hodnotami, které chceme zachovat (co se mi na tvém chování líbí)
  2. pak uvedeme výhrady – co chceme odstranit (co se mi na tvém chování nelíbí nebo lépe, jaké má tvé chování důsledky)
  3. společně prozkoumáme názory (jak zachovat klady a odstranit nedostatky)
  4. shrneme návrhy a kroky, na kterých jsme se shodli

Sendvičová metoda

Se zpětnou vazbou souvisí tzv. sendvičová metoda, kdy hodnotící nejprve řekne něco pozitivního a poté přejde k negativnímu sdělení. Názory na tento způsob vedení zpětné vazby se u různých autorů liší.

Např. Hroník (2006) uvádí, že tato metoda zpětnou vazbu deformuje tím, že snižuje váhu pozitivního vyjádření, protože ji zaměstnanci chápou pouze jako „fintu“ ke sdělení negativní informace, a snižuje význam negativní informace. Tento autor navíc zdůrazňuje, že pozitivní informaci je třeba sdělit hned a ne ji oddalovat, aby ji bylo možno spojit s negativní.

Naopak Thompson (2007) chápe tuto metodu jako základní kámen poskytování zpětné vazby, protože pokud se hodnocení soustředí výhradně na oblasti špatného výkonu, vyvolává u hodnoceného špatné pocity a nemotivuje ho dobře ke zlepšení.

Osobní doporučení: Přikláním se k tomu, že kritika má být kritikou a pochvala pochvalou. Jelikož někteří z nás mají tendenci zaobalit kritiku tak, že dotyčný vůbec netuší, že to byla kritika, doporučuji velmi stručně říci, co máte na srdci.