Efektivní organizace a práce se soubory a dokumenty

Pro práci se soubory a dokumenty se v Microsoft Windows používá Průzkumník souborů: snímek obrazovky

Pro efektivní organizaci doporučujeme soubory umísťovat do složek (adresářů).

Praktický postup

Nová složka se vytvoří pomocí volby Nový / Složka po kliknutí pravým tlačítkem myši:

snímek obrazovky

Vzniklá Nová složka (takto bude implicitně pojmenována) se přejmenuje a dvojklikem otevře.

Pro kopírování do složky doporučujeme při výběru kopírovaných souborů používat SHIFT (při držení SHIFT a kliknutí např. na první a třetí soubor se vyberou všechny tři) nebo CTRL (při držení CTRL a kliknutí např. na první a třetí soubor se vyberou první a třetí soubor). Po výběru už stačí použít CTRL + C v původním umístění souborů a CTRL + V v novém umístění.