Efektivní používání dynamického textu (polí)

Vkládání polí

Do dokumentů můžete kromě statického textu vkládat také dynamický text, který se bude měnit v závislosti na místě nebo čase. Typickým dynamickým textem je například aktuální datum, číslo stránky, cesta k souboru, vygenerovaný obsah či seznam obrázků. Dynamický text se do dokumentu vkládá pomocí polí a jeho výhoda spočívá v tom, že se automaticky aktualizuje při každém otevření dokumentu nebo na vyžádání uživatele.

Příklad č. 1
Chcete-li do určitého místa dokumentu rychle vložit například pole se jménem autora dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F9. Na pozici kurzoru se vloží složené závorky. Do závorek vložte kód pole Author a stiskněte klávesu F9.

Pokud nemáte přehled o tom, jaké kódy polí do složených závorek zapisovat, vkládejte pole raději pomocí dialogu. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Pole. V dialogu Pole vyberte nejprve typ pole ze seznamu Kategorie (např. Informace o dokumentu) a poté zvolte konkrétní kód pole ze seznamu Názvy polí (např. FileSize, tedy velikost souboru).

Poznámka:
U některých polí můžete zadávat i jejich specifické vlastnosti. Například u pole FileSize je možné určit, zda se má velikost souboru zobrazit v kilobajtech, nebo megabajtech, u pole FileName můžete k názvu souboru přidat také cestu k souboru.

V dialogu Pole se specifické vlastnosti polí nastavují většinou zaškrtnutím příslušného políčka (viz obrázek – políčko Velikost souboru v megabajtech). Pokročilí uživatelé většinou zadávají vlastnosti polí pomocí kódu přímo do složených závorek.

Příklad č. 2
Pokud například potřebujete pomocí pole zobrazit jméno autora a zároveň nastavit jméno autora na určitou hodnotu, vložte do složených závorek kód { INFO Author “Jana Dannhoferová” }.

Úprava aktualizace polí

V každém poli je vždy místo kódu zobrazen výsledný dynamický text (podobně jako je v programu Excel místo vzorce zobrazen výsledek). Mezi výsledným dynamickým textem a kódem pole se můžete rychle přepínat stiskem klávesové zkratky Shift+F9.

Důležité!
V případě dynamického textu je velmi důležitá jeho aktualizace. Každé pole můžete na vyžádání aktualizovat stiskem klávesy F9. Do dynamického textu však nejprve postavte textový kurzor.
Chcete-li najednou aktualizovat všechna pole v dokumentu, stiskněte nejprve klávesovou zkratku Ctrl+A, která označí text celého dokumentu.

Poznámka:
Pokud z nějakého důvodu potřebujete převést dynamický text na statický, použijte klávesovou zkratku Ctrl+Shift+F9. Mějte však na paměti, že statický text již nebude možné převést zpátky na dynamický.