Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók

Az élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók az egyes eredménykategóriák viszonyítását tartalmazzák az emberi erőforrás felhasználásának kifejezéseként alkalmazandó átlagos állományi létszámhoz (létszámarányos jövedelmezőség). Az emberi erőforrás felhasználását a létszám helyett a bérköltség vagy a személyi jellegű ráfordítások értéke adott időszaki nagyságával is ki lehet fejezni (bérarányos jövedelmezőség).

Létszámarányos eredmény = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye* / Átlagos létszám

Bérarányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény / Személyi jellegű ráfordítások

Egy alkalmazottra jutó eredmény = (Adózott eredmény + Személyi jellegű ráfordítások) / Átlagos létszám

Erőforrás-arányos jövedelmezőség = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye* / 

(Befektetett eszközök nettó értéke + Készletek + Bérköltség)

* Más eredménykategória is használható a társaság tevékenységének függvényében

A mutatók azt fejezik ki, hogy egy fő, illetve 100 Ft bérköltség milyen nagyságú eredményt hozott létre. Ebből adódóan a mutatók növekedése kedvező a vállalkozás számára. Kiemelt jelentősége van a térbeli összehasonlításnak, azaz más, hasonló profilú vállalkozások megfelelő adataihoz történő viszonyításnak.

A vizsgálatba bevont cégek mutatói

MegnevezésInformatikaMező-gazdaságÉpítőiparSzolgáltatásKereskedelemIparOrszágos adat
Létszámarányos eredmény, Ft582,832,72-1 539,9211 060,332 264,732 350,591360,83
Bérarányos jövedelmezőség7,11%16,71%-53,99%101,96%36,04%90,36%41,81%
Egy alkalmazottra jutó eredmény, Ft3 129,302 456,68– 1 334,6617 241,755 950,335 022,394196,66
Erőforrás-arányos jövedelmezőség8,50%0,01%-27,10%13,16%8,90%18,61%7,47%

A humán erőforrás eredményhez való hozzájárulása esetében kiugróan magas a szolgáltatást folytató vállalkozás. Kis létszámmal relatíve nagy eredmény kerül megállapításra. A legkisebb humán erőforrás-hozzájárulást a mezőgazdasági vállalkozás produkálja – iparági sajátosság. Az építőipari cég eleve negatív eredménye torz következtetésre vezet, ha kiemelnénk.