Etapy období realizace hodnocení

Realizaci hodnocení lze rozdělit do tří etap:

1.etapa

Realizace hodnocení začíná vyhodnocováním pracovních výsledků, pracovního chování a schopností pracovníka. Spočívá v porovnávání pracovního výkonu s danými normami či se standardními požadavky na chování a požadovaných schopností v souvislosti s konkrétním pracovním místem.

Důležité: Toto vyhodnocování je třeba provádět podle standardního postupu a výstupy musejí mít vždy písemnou formu. etapa

2. etapa

Poté následuje hodnoticí rozhovor s pracovníkem. Konzultují se výsledky hodnocení, rozhodnutí vedoucího pracovníka z hodnocení vyplývající, možné cesty k řešení problémů atd.

Důležité: Tato fáze je nejdůležitější pro zlepšování pracovního výkonu hodnoceného. Vedoucí mu poskytuje zpětnou vazbu o jeho výkonu a snaží se ho motivovat do další práce.

3. etapa

Poslední fází je další pozorování pracovního výkonu pracovníka, sledování plnění cílů stanovených při hodnoticím pohovoru, porovnávání výkonu s minulým obdobím, pomoc při řešení problémů atd.