Evidenční číslo

Evidenční číslo se přiřazuje k dokumentům evidovaným v samostatné evidenci dokumentů, mezi které patří například kniha faktur.

PŘÍKLAD: První faktura doručená do základní školy v daném kalendářním roce může být označena takto: 1/ZŠ