Excel – graf během několika vteřin

Podkladem pro tvorbu grafu je vždy předem připravená tabulka v Excelu. Mějme tedy např. takovouto tabulku:

snímek obrazovky

Praktický postup

Tuto tabulku vybereme myší (podržením levého tlačítka při výběru) a potom přejdeme do ouška Vložení, kde vybereme příslušný typ grafu:

snímek obrazovky

Vhodným typem nechť je třeba graf sloupcový, a jako podtyp na další obrazovce vyberme hned ten první:

snímek obrazovky

Po výběru je graf v podstatě ihned hotov. Nyní by se dále ještě dal upravovat (třeba by se dal změnit na jiný typ grafu, měnit barvy, popisy os apod.), ale obvykle to nebývá už ani třeba.