Excel – jak snadno vybrat prázdné buňky

Prázdné buňky obvykle Excel chápe jako nulu. To ale jednak vždycky neplatí pro některé složitější situace (kontingenční tabulky, matice), a jednak prázdné buňky mohou znamenat, že jsme něco omylem zapomněli vyplnit, a to nám ve složitější tabulce bude ohrožovat výsledky výpočtů.

Praktický postup

Pokud chceme prázdné buňky rychle najít, vybereme myší oblast, kde chceme hledat:

snímek obrazovky

Pak stiskneme klávesu F5 a v novém okně dole stiskneme tlačítko Jinak. V okně, které se na obrazovce vykreslí teď, vybereme volbu Prázdné buňky:

snímek obrazovky

Po stisku OK se všechny prázdné buňky samy označí, takže přesně vidíme, kdo nedodal podklady, nebo kdo neměl opravdu žádné tržby (a také, že jsem do A7 zapomněl napsat „Celkem“):

snímek obrazovky

Poznámka:
Pokud bychom do všech prázdných buněk chtěli něco napsat (např. 0), stačí v tomto okamžiku napsat 0 a stisknout CTRL + ENTER (to je takové potvrzení pro matice v Excelu, kam tento tip svým principem míří).