Excel – jak vyzrát na zaokrouhlování

Zaokrouhlování v Excelu je možné provést dvojím způsobem, a pokaždé s jiným dopadem.

Praktický postup

Pomocí formátu buňky

Klikneme pravým tlačítkem myši na libovolné číslo (v našem příkladu na 15,655), a vybereme z nabídky Formát buněk.

snímek obrazovky

V novém okně vybereme záložku Číslo, jako Druh vybereme Číslo a v poli Desetinná místa vybereme např. 0. Po potvrzení OK se v tabulce zobrazí místo 15,655 číslo 16.

Poznámka:
Jde o tzv. „nepravé zaokrouhlení“ – uvnitř tabulky sice vidíme 16, ale všechny vzorce budou dál počítat s původní hodnotou (rozdíl je jen ve formátu, tedy v zobrazení.

snímek obrazovky

Přesvědčíme se: když do vedlejší buňky zadám =A20*2, dostanu 31,31 (nikoli tedy 32, jak bych mohl čekat). Pozor na to, jde o častou, zdánlivě nevysvětlitelnou chybu při složitějších výpočtech!

Pomocí vzorce

Pro zaokrouhlení složí funkce =ZAOKROUHLIT, např. ve tvaru =ZAOKROUHLIT(A2;0).

snímek obrazovky

V našem příkladu je tato funkce použita v polích A3, B3.

V polích A4, B4 se zaokrouhluje na 2 desetinná místa, a tvar vzorce tedy je =ZAOKROUHLIT(A2;2).

V tomto případě se obsah výsledné buňky opravdu změní na zaokrouhlenou hodnotu. To je vidět z výsledků násobení =A3*2 a =B3*2 v polích C3 a D3, kde opravdu vychází např. 16×2=32.