Excel – triky s dvojklikem

V Excelu se dá pomocí dvojkliku dosáhnout mnoha funkčností. Z asi nejznámějších uvádíme čtyři.

Praktický postup

a) Skrytí pásu karet (dvojklikem na název kterékoli záložky = karty se pás karet skryje). Výsledkem tedy bude tento stav:

snímek obrazovky

b) Minimalizace a maximalizace okna (dvojklikem na název souboru)

snímek obrazovky

c) Snadné přejmenování listu (dvojklikem na název listu – dole vlevo). Po dvojkliku se dá ihned psát a potvrdit klávesou ENTER.

snímek obrazovky

d) Pohyb po tabulce (dvojklikem na tu stranu buňky, kam se chceme pohybovat, se dostaneme na krajní vyplněnou buňku).

Příklad:

Když budeme v buňce A10 (říjen) a 2x klikneme v buňce nahoru, přeskočíme do buňky A1 (leden).

Když 2x klikneme ve stejné buňce dolů, přejdeme do A12 (prosinec).

Když 2x klikneme ve stejné buňce doprava, přejdeme do B10 (10).

Když 2x klikneme ve stejné buňce doleva, nestane se nic (vlevo od A10 již nic není – jsme na kraji).

snímek obrazovky