Eysenckova temperamentová typologie

Začněme velmi jednoduchou a přitom praktickou Eysenckovou temperamentovou typologií, která je založena na kombinaci dvou faktorů: introversi/extraversi a stabilitě/labilitě.

Z této kombinace získáme následující matici:

matice

Úkol č. 1: Poznejte sebe sama.
Aby se vám lépe rozhodovalo, v jaké oblasti se pohybujete, zkuste zaškrtnout své vlastnosti na následujícím obrázku. Ještě hlubšího sebepoznání docílíte, požádáte-li někoho, kdo vás velmi dobře zná, aby označil vaše vlastnosti stejným způsobem, a následně oba výsledky porovnáte.

Moje vlastnosti a převaha typu

Moje vlastnosti a převaha typu - obrázek

Sangvinik – stabilní extravert

Sangvinik je společenským typem člověka. Je hodně citový a život si neumí představit bez vzrušení. Své životní zážitky také dokáže barvitě a hlasitě vyprávět. Už v dětském věku byl zvědavý a rád si hrál ve skupině ostatních dětí. Pro sangvinika je přirozený fyzický kontakt s lidmi, doteky, hlazení, což může být někdy méně temperamentním lidem nepříjemné. Často se uplatňuje ve vedoucích pozicích, dokáže beze studu produkovat množství kreativních nápadů a přitáhnout ostatní vlastní energií a nadšením.

Sangvinik často překypuje nápady, ale leckdy je nedokáže dotáhnout do zdárného konce. Příliš mluví a často rád přehání. Se svou překypující energií se někdy nedokáže soustředit a bývá k ostatním málo vnímavý. Bývá egocentrický, v roli přítele či spolupracovníka nestálý a nespolehlivý. S tím souvisí fakt, že přátel nikdy neměl nedostatek, často nedodržuje důležité termíny a mění zaměstnání.

Doporučení: Sangvinik potřebuje více pochvaly než kdokoli jiný. Je velmi citlivý na kritiku, proto buďte velmi opatrní v poskytování zpětné vazby. Výborně reaguje na koučink i mentoring. Většinou nadšeně spolupracuje a chce se rozvíjet prostřednictvím interakce s druhými.

Melancholik – labilní introvert

Melancholik je uzavřený pesimistický člověk, který se nerad dělí o své myšlenky a nápady. Ve vztahu k lidem bývá rezervovaný. Často přemítá o svém životě a jeho podstatě. Díky přemýšlivosti a uvážlivosti si k němu ostatní nezřídka chodí pro rady. Mívá chmurné nálady, trpívá nevysvětlitelnou úzkostí a stavy podobnými depresím. Často se vyznačuje nízkým sebevědomím, které hraničí až s pocitem méněcennosti. Je rezervovanější a se svými soudy se drží spíše v ústraní. Svého životního partnera si vybírá cíleně a obezřetně.

Díky citlivosti a vnímavosti bývají melancholici dobrými přáteli, kterým se můžete svěřit a u kterých najdete pochopení. Uplatňují se často v zaměstnání jako psychologové, psychoterapeuti a umělci.

Doporučení: Ačkoliv by se mohlo zdát, že pochvalou nic nezkazíte, dejte si u melancholiků pozor, aby byla jasná, konkrétní a upřímná. Nízké sebevědomí a velká vnitřní sebekritika mohou způsobovat, že vám chválený neuvěří. Přestože se melancholik nezřídka sám stane dobrým koučem či terapeutem, je těžké ho koučovat. Většinou bude techniky koučování, konstruktivní kritiky apod. dobře znát, ale pokud si k vám nevytvoří důvěru, bude vaši snahu považovat za zasahování do oblastí, kde nemáte co dělat.

Cholerik – labilní extravert

Cholerik je stejně jako sangvinik dynamickou osobností. Vyznačuje se zásadovostí. Má rád ve všem navrch a občas nesnese pomyšlení, že by mohl mít pravdu někdo jiný. Neumí prohrávat a vadí mu pocit nedokonalosti. Bývá netolerantní i ke slabostem ostatních lidí. Není mu cizí ani netrpělivost, která může vyústit až v agresi. Jeho reakce někdy bývají přehnané, ale vzápětí se dokáže uklidnit a jednat opět s chladnou hlavou.

Stejně jako sangvinik je vstřícným, otevřeným člověkem. Je úspěšný ve vedoucích pozicích, nebývá apatický či lhostejný. Na rozdíl od sangvinika má schopnost dotáhnout věci do zdárného konce a exceluje mimořádnou soustředěností v krizových situacích.

Doporučení: Rovnou zapomeňte na udělování rad. Nepřistoupí na vaše návrhy, byť by byly sebelepší. Využít lze koučinku a tázací techniky, aby na řešení přišel sám. Je rychlý, bystrý a pohotový. Pokud jste výrazně pomalejší ve vyjadřování či rozhodování, budete ho nejspíše iritovat a setkání s vámi bude považovat za ztrátu času.

U tohoto typu asi nejvíce platí, že pokud chcete cholerika koučovat, musí to především chtít on sám. Nešikovné otázky bude považovat za zdržovací manévry. Dejte najevo, že víte, co děláte a proč. Zdůrazněte, že s ním nejdete soutěžit, ale pomáháte mu rychleji dosáhnout tohoto, čeho dosáhnout chce. Jste spojenec, nikoli nepřítel.

Flegmatik – stabilní introvert

S flegmatikem se obvykle vychází ze všech temperamentových typů nejlépe. V dětství byl tichý, klidný a nekonfliktní. Má rád přátele, ale šťastný je i o samotě, kde může hloubat ve svých myšlenkách. V tomto rysu se podobá melancholikovi.

Představuje klidovou osobnost, která málokdy podléhá tlakům okolí. Do ničeho nevkládá velké naděje, takže bývá vesměs smířený se životními nezdary. Málokdy spěchá a jen těžko se dá vyvést z míry. V krizových situacích působí jako vyjednavač a řešitel problémů. K přátelům je slušný, ohleduplný a umí být dobrým důvěrníkem.

Na druhou stranu bývá laxní a těžce se dokáže nadchnout pro jakoukoli věc. Brání se změnám. Přestože by jeho nápady mohly mít úspěch, raději nepodněcuje svou představivost. Nedává najevo své city a v životě se bojí odmítání.

Doporučení: Flegmatiky nikdy nepodceňujte! Uvědomte si, zvláště jste-li sami extraverti, že tito lidé nemyslí pomalu, jen se s rozmyslem vyjadřují. Dejte jim prostor a čas, aby mohli o vašich podnětech přemýšlet. Naslouchejte a neskákejte jim do řeči.