Fáze procesu hodnocení

Obvyklý proces hodnocení se skládá ze tří fází, které na sebe logicky navazují, a to:

PŘÍPRAVA

REALIZACE

VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Každé z těchto fází věnujeme jednu z následujících lekcí našeho e-Semináře, v nichž se důkladněji zaměříme na jednotlivé kroky.