Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt az alábbi esetekben kell foglalkoztatni:

  • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
  • a gazdálkodó szervezet fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
  • a gazdálkodó szervezet mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol, és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
  • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet vagy bérel,
  • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személyt az első esetben heti 40, míg a többi esetben havi 16 órában kell foglalkoztatni. 

Nyilván abban az esetben, ha a tűzvédelmi tevékenységet szolgáltatás keretében veszik igénybe, akkor a szolgáltatónak kell rendelkeznie a megfelelő végzettséggel. 

Általános szabály, hogy amilyen végzettség szükséges az egyes gazdálkodó szervezethez, a hozzá tartozó feladatkört is csak ilyen végzettséggel lehet elvégezni, ilyen például a tűzvédelmi szabályzat készítése is. Azaz, ahova középfokú végzettség szükséges, ott a szabályzatot is csak, legalább ilyen végzettségű személy készítheti el.

A tűzvédelmi oktatás esetében, ahol a jogszabály középfokú végzettséget ír elő, ott a tananyagot legalább középfokú végzettséggel rendelkezőnek kell megtartania, de az oktatást nem feltétlenül kell ugyanannak a személynek vezetnie. 

Ahová felsőfokú végzettség szükséges, ott mind a tananyagot, mind az oktatást felsőfokú végzettséggel rendelkezőnek kell elkészíteni és megtartania.

7. § (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

(6a) A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

(6b) A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

 (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.”